ITEM METADATA RECORD
Title: De constructie van een peilingsinstrument Frans (luisteren - spreken) in de derde graad van het secundair onderwijs (aso-tso-kso) - Eindrapport
Authors: Van Nijlen, Daniël
De Meyst, Marijke
Denis, Jo
De Pessemier, Joëlle
Lammertyn, Kristien
Lamote, Bart
Crynen, Marjan
Janssen, Rianne
Issue Date: 2012
Publisher: KU Leuven, Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -evaluatie
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Education and Training
Leuven Language Institute (ILT)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.