ITEM METADATA RECORD
Title: Limitering van schadevergoeding in het internationaal personenverkeer (lucht, weg, zee, spoor, binnenvaart)
Authors: Vandenbussche, Wannes # ×
Issue Date: 20-Jul-2011
Publisher: Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Series Title: Jura Falconis vol:2010-2011 issue:2 pages:384-414
Abstract: Inhoud: 1. Inleiding: het internationaal personenvervoer: 1.1. Limitering schadevergoeding in het internationaal personenvervoer; 1.2. Maatschappelijke oorzaak; 1.3. Evolutie in de regulering van het personentransport; 1.4. Toepassingsgebied van de verschillende verdragen. 2. Aansprakelijkheid van de vervoerder voor de dood of letsel van de passagier: 2.1. Inleiding; 2.2. Systemen zonder de ‘two tier liability’; 2.3. Het two tier liability system; 2.4. De beperkingsverdragen LLMC en CLNI. 3. De rol van verzekeringen: 3.1. De verzekeringsplicht in de luchtvaartsector; 3.2. De verplichte verzekering voor de zeevervoerder. 4. Consumentenoogpunt: 4.1. Steeds consumentenvriendelijker; 4.2. Toch niet allesomvattend. 5. Weg met die limitering: 5.1. Verhoogd in alle sectoren, verdwenen in luchtrecht; 5.2. Legitimiteit van de redenen. 6. Conclusie.
ISSN: 0775-2709
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.