ITEM METADATA RECORD
Title: Vrije wil?
Authors: De Tavernier, Johan # ×
Issue Date: 2012
Series Title: Tijdschrift voor Theologie vol:52 issue:1 pages:73-87
Abstract: In de traditionele christelijke antropologie is de visie op de menselijke natuur direct verbonden met de notie van de 'vrije wil'. Voor Berdyaev en de personalisten staat het geestelijke niet alleen hoger omdat het dichter bij het heilige en bij God staat, maar ook omdat het de uitdrukking is van autonomie, terwijl het lichamelijke gelijkstaat met determinisme en afhankelijkheid. De vraag is echter of de vrije wil wel bestaat.
ISSN: 0168-9959
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.