ITEM METADATA RECORD
Title: Regelkringen voor elektrische aandrijftechniek
Authors: Verhiest, Gilbert
Issue Date: 2011
Publisher: Academia Press
Host Document: Elektrotechniek en Automatisering – Capita Selecta edition:3rd edition pages:369-410
Article number: 11
Abstract: In dit hoofdstuk wordt het theoretisch optimaliseren van de bekomen systemen grondig bestudeerd.
Zowel voor systemen met een overheersende tijdsconstante (in dit kader typisch een stroomregellus) als
voor systemen met een zuivere integrator (in dit kader typisch een snelheidsregellus) in de directe keten
worden optimalisatiemethodes afgeleid. Het regel- en stoorgedrag van deze regelkringen wordt bestudeerd,
en de keuze van de meest geschikte optimalisatiemethode wordt behandeld.
ISBN: 978 90 382 1848 9
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures
Technologiecluster ESAT Elektrotechnische Engineering
Electrical Engineering (ESAT) TC, Technology Campuses Ghent and Aalst

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.