ITEM METADATA RECORD
Title: Definitieve arbeidsongeschiktheid bekeken vanuit het anti-discriminatierecht. Wordt het recht op redelijke aanpassingen voor werknemers met een 'beperking' niet al te zeer beperkt?
Authors: Betsch, Nathalie # ×
Issue Date: 2012
Publisher: Kluwer
Series Title: Sociaalrechtelijke kronieken / Chroniques de droit social issue:1 pages:1-6
ISSN: 0773-1701
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for Labour Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.