ITEM METADATA RECORD
Title: Eerst zien en dan (toch niet?) geloven. De moeilijke omgang met beeldinformatie in de klas Of: Hoe leer je jongeren (historisch) kritisch kijken en niet zomaar te geloven wat ze zien?
Authors: Van Nieuwenhuyse, Karel ×
Putseys, Guy #
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Vereniging Leraren Geschiedenis en MAVO
Series Title: Hermes: Tijdschrift van de Vlaamse Leraren Geschiedenis vol:16 issue:52 pages:20-27
ISSN: 1372-8431
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Faculty of Arts - miscellaneous
Specific Teacher Training Programme in History, Art & Music
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.