ITEM METADATA RECORD
Title: Pijn gedurende de orthodontische behandeling: een onderschat probleem?
Authors: Poelmans, Simon
Willems, Guy
Issue Date: 2013
Publisher: Bohn Stafleu van Loghum
Host Document: Het Tandheelkundig Jaar 2013 pages:103-113
Article number: 7
Abstract: Samenvatting
Pijn komt relatief frequent voor gedurende de orthodontische behandeling. Zo werd aangetoond dat tot 95% van de patiënten pijn ervaart gedurende hun behandeling (Bergius et al., 2000). Desondanks zijn er weinig onderzoeken beschikbaar die de oorzaken, prevalentie en gevolgen hiervan analyseren.
URI: 
ISBN: 978-90-313-9091-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Orthodontics
Clinical Residents Dentistry

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2013_Tandheelkundig jaar 2013_Poelmans_Pijn gedurende orthobehandeling.pdf Published 1135KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.