ITEM METADATA RECORD
Title: Bedrog wordt niet vermoed, maar is wel bewijsbaar door vermoedens: een dunne maar duidelijke grens (noot onder Cass. 31 maart 2011)
Authors: Peeraer, Frederik # ×
Issue Date: Jun-2012
Publisher: Kluwer
Series Title: Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue Générale de Droit Civil issue:6 pages:245-247
ISSN: 0775-2814
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Peeraer_TBBR_2012.pdf Published 327KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.