ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leuvens Consultatiemodel
Other Titles: Peilen naar de ideën, beleving en verwachting van de patiënt
Authors: Brems, Marleen ×
Van Nuland, Marc
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:41 issue:4 pages:164-171
Abstract: De manier waarop een arts consultatie doet, is één van die technieken en hierbij speelt communicatie een voorname rol. Voor de kwaliteit van de communicatie is zowel het zuiver gesprekstechnische aspect, als wat er op een ander (meta)niveau gebeurt tussen de twee personen (de patiënt en de arts) belangrijk. Het komt er immers op neer om in het proces van consultvoering op een zo functioneel mogelijke manier een aantal taken te volbrengen. Daarvoor is een model nuttig want het zorgt voor stroomlijning in het volbrengen van verschillende taken door een gefaseerde aanpak. . Met deze bijdrage willen we, vertrekkende van onze jarenlange ervaring, het model beschrijven zoals het nu aan het ACHG van de KULeuven gehanteerd wordt.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Family Medicine Teaching Methodology and Practicals - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
h41_04_06_het_leuvens_consultatiemodel.pdf Published 170KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.