ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leuvens Consultatiemodel in Internationaal perspectief
Other Titles: Welke elementen in een model zijn essentieel?
Authors: Van Nuland, Marc ×
Brems, Marleen
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:41 issue:4 pages:172-176
Abstract: In dit artikel willen we de huidige versie van het Leuvens Consultatie Model toetsen aan de inzichten uit de actuele internationale literatuur en hierbij vooral nagaan of het LCM de nodige elementen bevat die vanuit die literatuur als essentieel naar voor geschoven worden. Daarnaast willen we ook opzoeken waarin het LCM zich onderscheidt van andere modellen. In een laatste deel pleiten we voor een flexiebel gebruik van het consultatiemodel en argumenteren we dat een goed gebruik van het model kan leiden tot een efficiënter tijdsgebruik.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Family Medicine Teaching Methodology and Practicals - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
h41_04_07_het_LC_in_internationaal_perspectief.pdf Published 112KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.