ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leuvens consultatiemodel in internationaal perspectief. Welke elementen in een model zijn essentieel?
Authors: Van Nuland, Marc ×
Brems, Marleen
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2012
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:41 pages:172-176
Abstract: Nadat in een eerste artikel het Leuvens Consultatiemodel werd beschreven, wordt in dit tweede artikel het model getoetst aan de inzichten van de actuele medische communicatieliteratuur. In dit artikel willen we de huidige versie van het Leuvens Consultatiemodel toetsen aan de inzichten uit de actuele internationale literatuur en hierbij vooral nagaan of ons model de nodige
elementen bevat die vanuit die literatuur als essentieel naar voor worden geschoven. Daarnaast willen we ook opzoeken waarin het Leuvens consultatiemodel zich onderscheidt van andere modellen. In een laatste deel pleiten we voor een flexibel gebruik van het consultatiemodel en argumenteren we dat een goed gebruik van het model kan leiden tot een efficiënter tijdsgebruik.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Family Medicine Teaching Methodology and Practicals - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012 van nuland LCmodel in internationaal_perspectief.pdf Published 102KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.