ITEM METADATA RECORD
Title: Het Leuvens consultatiemodel. Peilen naar de ideëen, beleving en verwachting van de patiënt
Authors: Brems, Marleen ×
Van Nuland, Marc
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: 2012
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:41 pages:164-171
Abstract: Dit artikel is het eerste van twee artikels over het Leuvens Consultatiemodel.
Het eerste artikel beschrijft vooral het model zelf.
Het tweede artikel geeft meer achtergrondinformatie
en toetst het model aan de internationale literatuur over communicatie en communicatiemodellen.
Het consultatiemodel dat binnen de huisartsenopleiding aan de KU Leuven wordt onderwezen en getraind, is een klinisch en didactisch bruikbaar kader om de raadpleging op een zinvolle wijze te laten verlopen. De structuur is conform de internationale consensus die daarover werd ontwikkeld. Een cruciaal element hierin is de oriëntatie die peilt naar de ideeën, de beleving en verwachting van de patiënt. Het Leuvens Consultatiemodel geeft een extra dimensie aan de raadpleging en dit zowel voor de arts als voor de patiënt.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
Family Medicine Teaching Methodology and Practicals - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012 brems het_leuvens_consultatiemodel.pdf Published 170KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.