ITEM METADATA RECORD
Title: Recente Ontwikkelingen in het Octrooirecht
Authors: van Zimmeren, Esther
Issue Date: 2012
Publisher: Maklu
Host Document: Recht in beweging pages:175-203
Conference: VRG-Alumnidag edition:19 location:Leuven
Abstract: 2011 is een turbulent jaar geweest voor het octrooirecht. Verschillende fundamentele ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in een aantal uiteenlopende gebieden variërend van belangrijke verduidelijkingen in het materieelrechtelijke deel van het octrooirecht tot cruciale stappen op institutioneel vlak. In het bijzonder het Europees octrooirecht is het toneel geweest van een aantal fundamentele en controversiële rechterlijke uitspraken, administratieve beslissingen en een opeenvolging van relatief verassend snelle Europese politieke besluitvorming. Bovendien is het de laatste jaren zeer duidelijk geworden dat het octrooirecht zich niet in een juridisch vacuüm ontwikkelt: enerzijds wordt het octrooirecht beïnvloed door bepaalde sociaaleconomische trends en anderzijds speelt het octrooirecht zelf ook een rol in de manier waarop vorm gegeven kan worden aan dergelijke trends, bijvoorbeeld in bedrijfsstrategieën en in het nationale, Europese en internationale innovatiebeleid. De laatste jaren is een belangrijk voorbeeld van een dergelijke trend, zogenaamde “open innovatie”. In het kader van open innovatie gaan bedrijven en andere organisaties steeds meer actief op zoek naar andere bedrijven of kennisinstellingen die over nuttige, aanvullende (technologische) kennis en know-how beschikken. Ze realiseren zich namelijk dat ze zelf niet altijd alle benodigde kennis in huis hebben om alleen een nieuw product te ontwikkelen. Aangezien bedrijven typisch hun technologische kennis waar mogelijk trachten te beschermen via octrooien, zal het feit dat bedrijven hun ondernemings- en innovatiestrategieën aanpassen mogelijkerwijs ook consequenties hebben voor het octrooirecht. Deze bijdrage richt zich dus op een drietal recente ontwikkelingen op materieelrechtelijk (II), institutioneel (III) en sociaaleconomisch vlak (IV) voornamelijk in het Europees octrooirecht.
ISBN: 978-90-466-0515-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Research Unit KU Leuven Centre for IT & IP Law (CiTiP)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.