ITEM METADATA RECORD
Title: Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor werkenden en werkzoekenden?
Authors: De Cuyper, Peter
Jacobs, Laura
Issue Date: 2011
Publisher: HIVA-KU Leuven
Abstract: Binnen het beleidsdomein Werk wordt taalverwerving Nederlands als tweede taal (NT2) als een cruciale factor gezien in de zoektocht naar duurzame tewerkstelling. De Vlaamse regering investeert daarom in een sluitend aanbod Nederlandse taal voor werkende en werkzoekende anderstaligen.

Deze ‘sluitende taalaanpak’ heeft belangrijke implicaties: het vereist niet enkel voldoende aanbod, maar ook een aanbod op maat. Via dit onderzoek werd nagegaan in welke mate het huidige NT2-aanbod passend is voor werkenden en werkzoekenden en hoe de samenwerking tussen de verschillende aanbodsverstrekkers in dit kader verloopt. Daartoe werd het volledige NT2-aanbod in kaart gebracht en via een aantal criteria gescreend. Op basis van de analyse werden beleidsaanbevelingen geformuleerd.
ISBN: 9789055504862
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Education and Labour Market

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
R1440.pdf Published 832KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.