ITEM METADATA RECORD
Title: Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven. Inspiratieboek
Authors: Juchtmans, Goedroen
Franck, Eva
De Roover, Katrien
Vandenbroucke, Anneloes
Knipprath, Heidi
Huybrechts, Johan
Issue Date: 2012
Publisher: Garant
Abstract: Zittenblijven blijkt volgens onderzoek minder effectief dan verondersteld. De praktijk van zittenblijven moet dan ook op elke school in vraag gesteld worden. Doel is zittenblijven op termijn te vervangen door alternatieven die het individuele leerproces versnellen en verrijken. Hiervoor reikt dit boek de nodige handvaten aan. Het boek biedt daartoe een mix van wetenschappelijke kadering, ondersteunende fiches, instrumenten en inspirerende praktijkverhalen.

Concreet is dit boek een vervolg op de publicatie Samen tot aan de meet. Alternatieven voor zittenblijven dat in 2011 werd uitgegeven door Garant.

Het is bedoeld als een inspiratieboek dat samen tot aan de meet in de school toepasbaar maakt. Als dusdanig is het bestemd voor directie, leerkrachten en andere voortrekkers die ervan overtuigd zijn dat zittenblijven in hun school een probleem vormt en die met hun team op zoek willen gaan naar alternatieven.
ISBN: 978-90-441-2934-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.