ITEM METADATA RECORD
Title: De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film. Deel III: De cinematografische activiteit van Clemens De Landtsheer: geannoteerde catalogus van door De Landtsheer via Flandria Film en het IJzerbedevaartcomité geproduceerde of uitgebrachte films
Authors: Mestdagh, Bruno ×
Biltereyst, Daniel
Vande Winkel, Roel #
Issue Date: 2004
Series Title: Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging vol:63 issue:3 pages:131-149
ISSN: 0774-532X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.