ITEM METADATA RECORD
Title: Vlaanderen te weer? Het verzwegen parcours van Flandria Film in de Tweede Wereldoorlog
Authors: Vande Winkel, Roel # ×
Issue Date: 2008
Series Title: Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging vol:67 issue:3 pages:210-235
Abstract: Analyse van activiteiten van Clemens De Landtsheers firma Flandria Film tijdens de Duitse bezetting (1940-1944) met onder andere aandacht voor de nationaal-socialistische propagandafilm "Vlaanderen te weer".
ISSN: 0774-532X
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.