ITEM METADATA RECORD
Title: Vijftigplus en werkloos: een blik op de zoektocht naar nieuw werk
Authors: Vansteenkiste, Sarah ×
Verbruggen, Marijke
Sels, Luc #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:2/2012 pages:112-121
Abstract: De afgelopen jaren nam het aandeel 50-plussers in de werkloosheid aanzienlijk toe. In 2003 bedroeg het aandeel 50-plussers in werkloosheid 8,3% in Vlaanderen, terwijl dit tegen 2011 gestegen was tot 26,6% (Herremans et al., 2012). Mede hierdoor is ook het belang dat gehecht wordt aan het activeren van 50-plussers toegenomen in het afgelopen decennium, getuige daarvan bijvoorbeeld het recente loopbaanakkoord (SERV, 2012). Tegelijk blijken de kansen van 50-plussers om opnieuw aangeworven te worden erg laag te liggen (Sels et al., 2010; Herremans et al., 2012). Het is echter onduidelijk welke factoren hiertoe bijdragen.
Daarom nemen we in deze bijdrage de zoektocht naar werk van 50-plussers onder de loep. We hanteren daarbij een breed
perspectief en kijken zowel naar het kwantitatief en kwalitatief zoekgedrag, als naar attitudes, hindernissen en begeleiding die dit zoekgedrag beïnvloeden. Tot slot zoomen we ook in op de slaagkansen van het zoeken naar een nieuwe job.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012-07-12 - p112-121.pdf Published 163KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.