ITEM METADATA RECORD
Title: De eindmeet in zicht? Impact van de pensioenhervorming op de begunstigden voor een vervroegd pensioen
Authors: Braes, Stijn ×
Herremans, Wim
Sels, Luc #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:2/2012 pages:102-111
Abstract: Met de hervorming van het vervroegd rustpensioen beoogt de
federale regering langere loopbanen. Door de leeftijd en de loopbaanvoorwaarden op te trekken, zullen heel wat werknemers wat langer moeten werken vooraleer vervroegd met pensioen te kunnen. Doordat de loopbaanvoorwaarden sterker stijgen dan de minimumleeftijd kunnen we bovendien verwachten dat minder werknemers de kans zullen hebben om via vervroegd rustpensioen de arbeidsmarkt te verlaten. In deze bijdrage gaan we na wat de potentiële impact is van de pensioenhervorming op de begunstigden voor een vervroegd rustpensioen. Dit doen we aan de hand van een steekproef van werknemers die in 2007 vervroegd met pensioen gingen. Op basis van hun loopbaangegevens gaan we na of ze ook met de nieuwe criteria in aanmerking zouden komen voor een vervroegd rustpensioen.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012-07-12 - p102-111.pdf Published 370KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.