ITEM METADATA RECORD
Title: De doelstelling binnen handbereik? Potentiële tewerkstellingseffecten van een hervorming van de uittredestelsels
Authors: Neefs, Boie ×
Herremans, Wim
Sels, Luc #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:2/2012 pages:93-101
Abstract: Dit voorjaar nam de regering Di Rupo een aantal maatregelen
die mensen langer aan het werk moeten houden. We zien één
constante: al wie vóór 65 jaar op pensioen wil, zal aan strengere voorwaarden moeten voldoen. Het gaat in eerste instantie om het optrekken van de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden bij vervroegd rustpensioen en brugpensioen. In dit artikel simuleren we het effect van deze maatregelen op de tewerkstelling en de uitstroom van 55-plussers. Daarnaast onderzoeken we een meer hypothetisch scenario waarbij alle vervroegde uittreders twee jaar langer werken. In dit scenario is het tewerkstellingseffect
groter. Maar ook in het eerste model wordt een wezenlijke impact op de werkzaamheidsgraad van 55-plussers verwacht. Het uiteindelijke effect op de totale tewerkstelling zal evenwel afhangen van de mate waarin de arbeidsvraag mee evolueert met het verruimde aanbod. Mogelijk zal het positieve tewerkstellingseffect bij de 55-plussers deels geneutraliseerd worden door een krimp in andere leeftijdsgroepen (substitutie-effect) en een toename in werkloosheid.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012-07-12 - p93-101.pdf Published 166KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.