ITEM METADATA RECORD
Title: Met aarzelende pas richting 50%. De boordtabel eindeloopbaan 2012
Authors: Herremans, Wim ×
Boey, Raf
Vansteenkiste, Sarah
Theunissen, Gert
Sels, Luc #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:2/2012 pages:68-92
Abstract: In de vorige versie van de boordtabel stelden we vast dat we weliswaar de deadline bereikt hadden, maar niet de vooropgestelde doelen (zie Sels et al., 2010). De doelstelling bestond erin om tegen 2010 50% van de 55-plussers aan het werk te krijgen. In 2010 landden we echter op een schamele 38,2%. In 2011 deden we het iets beter met 38,9%. In vergelijking met een decennium eerder (25% in 2000) kunnen we spreken van een heuse ‘tour de force’. Ten opzichte van de doelstelling (50%) en het Europees gemiddelde (47,1%) was de progressie echter ondermaats.
Intussen geldt nog steeds dezelfde doelstelling, maar werd de deadline verschoven naar 2020. In deze update van de boordtabel eindeloopbaan maken we een nieuwe stand van zaken op en gaan we na in welke mate de voorbije jaren vooruitgang geboekt werd in het streven naar de 50%-doelstelling.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012-07-12 - p68-92.pdf Published 526KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.