ITEM METADATA RECORD
Title: Andere leeftijd, ander zoekgedrag? Een studie bij Vlaamse deelnemers aan outplacement
Authors: De Coen, An ×
Forrier, Anneleen
De Cuyper, Nele
Sels, Luc #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:22 issue:2 pages:47-55
Abstract: In deze studie bestuderen we of het zoekgedrag van deelnemers aan outplacement die in 2011 aan de start stonden van hun outplacementtraject, verschilt naar leeftijd. We kijken hierbij naar twee indicatoren, namelijk zoekintensiteit en loonflexibiliteit. We gaan na in welke mate beide indicatoren worden beinvloed door de ingeschatte kans op werk en door het belang dat werkzoekenden hechten aan werk (om intrinsieke en extrinsieke redenen). We onderzoeken verder of deze relaties verschillen voor werkzoekenden van verschillende leeftijden. Het model werd getest via padanalyse op een steekproef van 240 Belgische
outplacementkandidaten. De resultaten tonen dat oudere werkzoekenden een hogere zoekintensiteit en loonflexibiliteit hebben als ze hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt hoger inschatten. Voor jongere werkzoekenden vinden we de omgekeerde relatie: naarmate ze hun kansen hoger inschatten, zoeken ze minder intens en zijn ze minder flexibel op het vlak van loon. Leeftijd speelt geen rol in de andere relaties: ongeacht hun leeftijd zoeken werkzoekenden die werk belangrijk vinden intensiever en zijn
werkzoekenden met meer financiële problemen minder flexibel
op het vlak van loon.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012-07-12 - p47-55.pdf Published 267KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.