ITEM METADATA RECORD
Title: Hertewerkstellingskansen van vijftigplussers: een institutionele vergelijking
Authors: Forrier, Anneleen ×
Sels, Luc
Nuyts, Jasmijn #
Issue Date: 2012
Publisher: Acco
Series Title: Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:22 issue:2 pages:8-17
Abstract: Europese vergelijkende cijfers over hertewerkstellingskansen
van werkloze 50-plussers tonen aan dat België op dat vlak erg zwak scoort en samen met Slovenië en Griekenland helemaal aan de staart bengelt. In deze bijdrage staan we stil bij de impact van de institutionele context op de hertewerkstellingskans van 50-plussers. We bestuderen de impact van de generositeit van uitkeringen, arbeidsbescherming, activerend arbeidsmarktbeleid en de loonkloof naar leeftijd op individuele hertewerkstellingskansen van 50-plussers en andere leeftijdsgroepen. De resultaten tonen aan dat knippen in de uitkeringen niet de enige en meest geschikte weg is om 50-plussers aan het werk te helpen. De kansen op werk van 50-plussers kunnen worden verhoogd door de combinatie van een stevig activerend arbeidsmarktbeleid met maatregelen die inwerken op enkele drempels, zoals de hoge loonkloof en kloof tussen insider-outsiders.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Department of Human Resources Management, Campus Carolus Antwerp
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2012-07-12 - p8-17.pdf Published 116KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.