ITEM METADATA RECORD
Title: Katholieke sociale denktradities als inspiratiebron voor een samenleving met een menselijk gelaat
Authors: Van Stichel, Ellen
Verstraeten, Johan #
Issue Date: 2012
Conference: Expert seminarie De zin van arbeid: een academische en multi-disciplinaire lectuur van de sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk location:Brussel date:30 mei 2012
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Research Unit of Theological and Comparative Ethics
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.