ITEM METADATA RECORD
Title: Cijfers voor een beter beleid
Authors: Stroobants, Jesse # ×
Issue Date: 16-Jun-2012
Publisher: VVSG
Series Title: Lokaal: voor Gemeente en OCMW issue:11 pages:22-23
Abstract: Dankzij het portaal Lokale Statistieken kan iedereen nu al allerlei cijferreeksen van Vlaamse gemeenten bekijken en vergelijken, maar er is nog veel meer mogelijk. Door het centrale platform verder uit te werken kunnen overheden
onderling ook meer informatie uitwisselen en kunnen de prestaties van lokale besturen beoordeeld en vergeleken worden door politici en mensen uit de administratie maar ook door burgers en bedrijven.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Public Governance Institute
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Lokaal_20120616_p23.pdfArtikel Published 166KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.