This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: Implementatie en uitbreiding van het op uitwisselen en delen gebaseerd interactief oefen-, toets- en evaluatieplatform USolv-IT voor het initieel onderwijs wiskunde, statistiek, economie en natuurkunde in de associatie KULeuven
Authors: Igodt, Paul
Moons, Theo
Rousseau, Ronald
Blomme, Erik
Deprez, Johan
Van Reeth, Daam
D'Haeyer, Dirk
Van Lindt, Dirk
Vanbeveren, Danny
Coppens, Marc
Van Kerckhoven, Marc
Wouters, Stan
Verheyen, Paul
Dejonghe, Trudo
Wessa, Patrick
Janssens, Dirk
Bultheel, Adhemar
Hubert, Mia
Rogiers, Jos
Watteyne, Andre
Aspeele, Marie-Jeanne
Durinck, Guy
Keppens, Dirk
Standaert, Chris
De Causmaecker, Patrick
Issue Date: 2007
Publisher: Associatie K.U.Leuven
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Centre for Mathematical Economics, Econometrics and Statistics, Campus Brussels (@ HUB)
ESAT Electrical Engineering TC @ KAHO Sint-Lieven
Onderzoekseenheid Marketing Management @ Thomas More Antwerpen
Onderzoekseenheid Internationaal Management en Economie @ Thomas More Antwerpen
Faculty of Economics and Business (FEB) - miscellaneous
Centrum Onderzoeksmethodologie FEB @ Thomas More Antwerpen
ESAT Electrical Engineering TC @ Thomas More Kempen
Technologiecluster ESAT Elektrotechnische Engineering
Numerical Analysis and Applied Mathematics Section
Specific Teacher Training Programme in Mathematics
Algebra Section
Statistics Section
Studiegebied Industriƫle Wetenschappen & Technologie
Algemene Diensten KATHO
Research Center for Management Informatics (LIRIS) @ Leuven
Theoretical Physics Section
ESAT - PSI, Processing Speech and Images
Studiegebied Handelswetenschappen & Bedrijfskunde
Health Care - KAHO Sint-Lieven
ESAT - ELECTA, Electrical Energy Computer Architectures
Mathematics - miscellaneous
Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde - KHLim
Mathematics @ Kulak
Computer Science @ Kulak
Division of Geography
Department of Earth and Environmental Sciences

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.