ITEM METADATA RECORD
Title: In een Russische lente moet men niet geloven
Authors: Malfliet, Katlijn # ×
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Streven V.Z.W.
Series Title: Streven: Cultureel Maatschappelijk Maandblad vol:79 issue:juli-augustus pages:579-591
Abstract: De specifieke kenmerken van het Russische politieke regime (het autocratisch karakter van het Russisch leiderschap en de patrimoniale structuur van de politieke macht) sluiten een Russische politieke lente vrijwel uit. De Russische buitenlandse politiek voert een weloverwogen strategie om Rusland stevig midden in het bed van de Euraziatische ruimte te nestelen. Een echt partnerschap met Europa is in die optiek eenutopie. Rusland leidt de dans onder de wapperende vlag van het 'nieuw autoritarisme'.
ISSN: 0039-2324
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Leuven International and European Studies (LINES)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
streven-juli2012.pdfvolledig artikel Published 308KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.