ITEM METADATA RECORD
Title: Het recht op veiligheid ontleed. Een reflectie op de invulling van ‘veiligheid’ en de gevaren voor de omgang met jongeren
Authors: Cops, Diederik # ×
Issue Date: Jun-2012
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:2 issue:12 pages:114-125
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.