ITEM METADATA RECORD
Title: Convectie in energiesimulaties tijdens nachtventilatie. Op weg naar een betere modellering
Authors: Leenknegt, Sarah ×
Wagemakers, Rolf
Bosschaerts, Walter
Saelens, Dirk #
Issue Date: May-2012
Series Title: TVVL-Magazine vol:5 pages:30-32
Abstract: De prestatie van nachtventilatie wordt geëvalueerd door middel van gebouwsimulatiemodellen en hangt sterk af van de convectieve overgangscoëfficiënt. Door middel van CFD-simulaties is aangetoond dat de overgangscoëfficiënt aan het plafond sterk kan variëren tijdens de periode van verhoogde ventilatie. Om nachtventilatie nauwkeuriger te simuleren is het daarom belangrijk om het optredende stromingspatroon te voorspellen. Verder lijkt de vloer een aantrekkelijkere warmtebuffer te vormen dan het plafond, omwille van de efficiëntere warmteoverdracht 's nachts.
ISSN: 0165-5523
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Building Physics Section
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.