ITEM METADATA RECORD
Title: Pensioenrendement vergeleken
Authors: Pacolet, Jozef ×
Strengs, Tom #
Issue Date: Dec-2009
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:100 pages:21-29
Abstract: Er is een sluipende consensus gegroeid dat de tweede en derde pijler een onvervangbare plaats hebben verworven in de pensioenopbouw. Promotoren van de tweede en derde pensioenpijler (op basis van kapitalisatie) schermen met het geringere rendement van de premies voor de eerste pijler (op basis van repartitie). Een particuliere verzekering zou een hogere opbrengst hebben dan een optrekking van de bijdrage voor de eerste pijler. ‘Is dit correct?’, is de vraag die het ACV zich stelt. En indien niet, wat is de implicatie voor de aan de gang zijnde discussie over de pensioenopbouw in België?
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Gids_dec2009_JPacolet_TStrengs_Pensioenrendement_vergeleken.pdf Published 162KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.