ITEM METADATA RECORD
Title: Statistiek voor economen
Authors: Lauwers, Luc
Issue Date: 2012
Publisher: Garant
Abstract: De economische wetenschap is een empirisch-wiskundige wetenschap. De rechtvaardiging van de kennis binnen deze wetenschap is veelal afhankelijk van empirische observaties en tegelijk worden de theorieën op een wiskundige manier geformuleerd. Een econoom wordt dan ook verwacht in staat te zijn een economisch probleem op een wiskundige wijze te kunnen formuleren en op te lossen en de oplossing te toetsen aan de realiteit aan de hand van geobserveerde data. Om aan deze doelstellingen tegemoet te komen, is in een opleiding in de economische wetenschappen een basisscholing in wiskunde, statistiek en econometrie opgenomen.

Dit studieboek biedt hierbij een gepaste introductie tot de statistiek. Deel 1 loodst de lezer door de beschrijvende statistiek en behandelt het verzamelen en zinvol voorstellen en samenvatten van data. Deel 2 is een introductie tot kansrekenen. Elke statistische analyse steunt immers op het kansrekenen. Deel 3 sluit af met statistische besluitvorming. Met behulp van een statistisch model worden wetenschappelijke conclusies uit de data gehaald. Economische voorbeelden begeleiden de aangebrachte materie. Bij elk deel zijn er tientallen oefeningen voorzien. Een basiskennis van optimalisatie- en integratietechnieken volstaat. Zo kan de praktische betekenis van het kansrekenen en de (univariatie) statistiek verzoend worden met een zeker inzicht in de meer theoretische concepten.
ISBN: 978-90-441-2839-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Center of Econometrics, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.