ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van bisfosfonaten op een orthodontische behandeling
Authors: Poelmans, Simon ×
Carels, Carine #
Issue Date: Apr-2012
Series Title: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde vol:119 issue:4 pages:186-190
Abstract: Bisfosfonaten worden toegepast bij diverse aandoeningen die gepaard gaan met een verstoring van het evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak. De belangrijkste complicatie van het gebruik van bisfosfonaten is osteonecrose van de kaak. Bepaalde onderdelen van een orthodontisch behandelplan, bijvoorbeeld de extractie van 1 of meerdere gebitselementen, zijn belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van deze complicatie. Naast degewenste effecten op het botmetabolisme kunnen bisfosfonaten de doorbraak van gebitselementen vertragen en de orthodontische verplaatsing van gebitselementen belemmeren of blokkeren. Desalniettemin blijkt uit casuïstiek dat het gebruik van bisfosfonaten een orthodontische behandeling niet in de weg staat. Wanneer een orthodontische behandeling niet dringend is geïndiceerd, kan hier echter toch beter van worden afgezien.
ISSN: 0028-2200
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Clinical Residents Dentistry
Orthodontics
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.