ITEM METADATA RECORD
Title: Chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom in het onderbeen: resultaten na fasciëctomie
Authors: Vanhecke, B ×
Schouteden, C
Bellemans, Johan
Peers, Koen #
Issue Date: 2012
Publisher: Nederlandstalige Medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:68 issue:10 pages:488-496
Abstract: Een chronisch inspanningsgebonden compartimentsyndroom (CICS) is een zeldzame oorzaak van onderbeenpijn
bij sporters. De diagnostiek berust op een grondige anamnese gecombineerd met een intracompartimentele
drukmeting vóór en na de inspanning. Een operatieve release van de betrokken spierloges is
de enige doeltreffende behandeling.
In deze studie worden de resultaten na fasciëctomie van een of meerdere compartimenten van het onderbeen
retrospectief (1999-2009) bestudeerd aan de hand van een hiervoor ontwikkelde vragenlijst. Naast de
pijnscore worden ook andere subjectieve en objectieve parameters bevraagd, zoals tevredenheid, niveau van
sporthervatting en het optreden van verwikkelingen.
Eveneens wordt nagegaan of een positieve preoperatieve drukmeting invloed heeft op het resultaat van
de heelkundige ingreep.
Globaal is 73% (n=22) van de patiënten tevreden na de ingreep. 27% (n = 8) is ontevreden. De gemiddelde
pijnreductie na fasciëctomie bedraagt 4,9 op de „visueel analoge schaal” (VAS): patiënten die geopereerd werden
aan het anterolaterale compartiment (n = 18), hebben een gemiddelde VAS-reductie van 5,2. De gemiddelde
VAS-reductie na fasciëctomie van de vier compartimenten (n = 11) bedraagt 4 en de VAS-reductie na fasciëctomie
van de posterieure compartimenten (n = 1) is 9. De gemiddelde follow-uptijd bedraagt 5,4 jaar (1,3-10,6 jaar).
Er is een trend tot een beter postoperatief resultaat bij patiënten met een positieve preoperatieve drukmeting
(n = 25) in vergelijking met deze zonder positieve preoperatieve drukmeting (n = 5).
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Neuro-musculo-skeletal Research (-)
Biomechanics, -implants and Tissue Engineering (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.