ITEM METADATA RECORD
Title: Systemisch performance Management. Met mensen naar duurzame verandering
Authors: Van Nieuwenhuyse, Dries *
Vermeylen, Simonne *
Devos, Philippe *
Issue Date: 2012
Publisher: Lannoo Campus
Abstract: Goed ontwikkelde technische systemen voor management controle zijn een middel, geen doel. De menselijke factor maakt het verschil tussen slagen of falen bij een verandertraject.
Door op elk niveau en bij elke stap de systemische samenhang van beslissingen en hun gevolgen te bewaken, kan men een blijvende, duurzame verbetering van de bedrijfsprestaties realiseren.
ISBN: 9789401400930
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
* (joint) first author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.