ITEM METADATA RECORD
Title: Praktijkboek Strategie. Routeplan voor het ontwikkelen van een werkbare bedrijfsstrategie
Authors: Heene, Aimé *
Vanhaverbeke, Johan *
Vermeylen, Simonne * #
Issue Date: 2012
Publisher: Lannoo Campus
Abstract: 9 hoofdstukken vormen de theoretische achtergrond voor 9 stappen die organisaties in staat stellen om een werkbare strategie te formuleren, uit te voeren en op te volgen. Met werkbladen voor elke stap kan de gebruiker een coherente strategie ontwerpen.
Een on-line leerplatform voorziet bijkomende achtergrond
ISBN: 9789077432532
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa-p
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
* (joint) first author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.