ITEM METADATA RECORD
Title: Parotiscarcinoom: updating van de uitwerking, behandeling en aanwinsten in de moleculaire biologie
Authors: Vander Poorten, Vincent ×
Delaere, Pierre
Schoenaers, Joseph
Clement, Paul
Nuyts, Sandra #
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Onco vol:5 issue:7 pages:259-266
Abstract: Dit artikel beschrijft recente vorderingen rond diagnose, behandeling, prognose en behandelingsresultaten van de patiënt met een parotiscarcinoom. Moderne beeldvorming brengt de anatomische uitbreiding en de verhouding van de tumor tot de nervus facialis (n. VII) goed in kaart. Een consistente histologische diagnose gebeurt op basis van de classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De voorkeursbehandeling is heelkundige verwijdering, met het sparen van een preoperatief normaal functionerende n. VII en met enkel het opofferen van deze zenuw of één van zijn takken in het geval van preoperatieve disfunctie. Halslymfeklieren die klinisch en radiologisch normaal zijn (N0) moeten electief behandeld worden bij een gevorderd tumorstadium of een hooggradig maligne histologie. Of dit dan best electieve halsklierdissectie dan wel bestraling is, blijft controversieel. Tumoren met lage maligniteitsgraad in een vroeg stadium kunnen in principe behandeld worden met chirurgie als monotherapie. Voor alle andere tumoren (meer gevorderde stadia of hogere graad van maligniteit) verhoogt postoperatieve bestraling de locoregionale controle en maakt dus deel uit van de standaardbehandeling. Hoewel in de parotis zeer veel verschillende tumorsubtypes voorkomen, elk met hun eigen moleculair-biologische achtergrond en overeenkomstig klinisch gedrag, is er dus weinig variatie in de standaarduitwerking en -therapie. Nochtans resulteert deze standaardtherapie meestal in een goede locoregionale tumorcontrole. De frequentste presentatie van tumorrecidief is dan ook metastasering op afstand. Hiervoor blijven tot op heden de resultaten van chemotherapie beperkt. Recente vooruitgang in moleculaire biologie doet de hoop ontstaan dat 'targeted therapy' hier een rol zou kunnen spelen. Het te verwachten behandelingsresultaat kan steeds beter voorspeld worden met behulp van prognostische modellen gebaseerd op informatie uit grote multivariaatanalyses.
ISSN: 2030-2738
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Head and Neck Oncology (+)
Laboratory of Experimental Transplantation
Stomatology & Maxillofacial Surgery Section
Laboratory of Experimental Oncology
Laboratory of Experimental Radiotherapy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
ONCO57N (5).pdf Published 2169KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.