ITEM METADATA RECORD
Title: Musicologische verkenning vanuit het Antifonarium-Tsgrooten (1522)
Authors: Mannaerts, Pieter
Issue Date: 2011
Publisher: Abdij Averbode
Host Document: Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: Liturgische handschriften (13de-16de eeuw) pages:31-43
Conference: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden. Bijdragen van de contactdag edition:21 location:Grimbergen date:7 May 2011
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Musicology, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.