ITEM METADATA RECORD
Title: Opzettelijke zelfverwonding bij adolescenten in een ecologisch perspectief
Authors: Baetens, Imke
Claes, Laurence
Grietens, Hans
Van Leeuwen, Karla
Pieters, Ciska
Roeljan, Wiersema
Onghena, Patrick
Issue Date: Aug-2011
Publisher: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Series Title: Online factsheet
Abstract: In de adolescentie is er een verhoogde kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van opzettelijk zelfverwondend gedrag (ZVG). Het JOnG! onderzoek wijst uit dat de prevalentie van ZVG op twaalfjarige leeftijd reeds 4,50% bedraagt. Nationale en internationale onderzoeksbevindingen doen echter vermoeden dat de prevalentie van ZVG zal stijgen naarmate de leeftijd toeneemt.
In JOnG! 12 wordt verder onderzocht of er verschillen bestaan tussen de gezinnen van jongeren die zichzelf verwonden en gezinnen van jongeren die zichzelf niet verwonden op vlak van opvoeding (gedrag en controle), opvoedingsstress, subjectieve gezinsbelasting, en meegemaakte gebeurtenissen van gezinsleden (bv.: ziekte, echtscheiding, overlijden, ziekenhuisopname).
In JOnG! 12 wordt een significante samenhang gevonden tussen gepercipieerd opvoedingsgedrag en ZVG. Jongeren die zichzelf verwonden percipiëren meer negatieve en psychische controle door hun ouders, dan jongeren die zichzelf niet verwonden. Daarentegen geven ouders geen verschillen aan in opvoedingsgedrag, opvoedingsstress, subjectieve belasting of meegemaakte gebeurtenissen.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Clinical Psychology
Parenting and Special Education
Youth Health (-)
Methodology of Educational Sciences

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SWVG Feiten en Cijfers 16_augustus 2011_Jong_Opzettelijke zelfverwonding.pdf Published 445KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.