ITEM METADATA RECORD
Title: Waarom liggen de suïcidecijfers in Vlaanderen zo hoog?
Authors: Andriessen, Karl # ×
Issue Date: 2010
Publisher: Uitgeverij Acco
Series Title: Tijdschrift Klinische Psychologie vol:40 issue:4 pages:234-242
Abstract: Bespreking van het rapport "Onderzoek naar verklarende factoren voor verschillen in suicidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen". Leuven: Steunpunt Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, 2009.
ISSN: 1378-8647
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.