ITEM METADATA RECORD
Title: Het vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid: een verhoogde duidelijkheid, een verarmd maatschappelijk debat?
Authors: Desmet, Ellen ×
Piessens, An #
Issue Date: 2012
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten vol:13 issue:1 pages:53-62
Abstract: Deze bijdrage analyseert het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid vanuit een kinderrechtenperspectief. Na een situering van de aanleiding tot het decreet, bespreken we vier inhoudelijke keuzes. Wat de visie op kinderrechten betreft, hanteert het nieuwe decreet een beperkte definitie van kinderrechten, en wordt er weinig ruimte gelaten voor het maatschappelijke debat rond kinderrechten. Bovendien wordt ‘kinderrechten’ bij de verenigingen participatie en informatie vooral ingevuld als informatie over kinderrechten. Ten tweede worden een aantal bedenkingen geformuleerd rond het vooropgestelde integraal en geïntegreerd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat vorm moet krijgen in het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Ten derde riskeert het kindbeeld van het geïnformeerde, kiezende kind in het nieuwe decreet te leiden tot minder aandacht voor de aspecten van bescherming en provisie. Ten slotte wordt de spanningsverhouding tussen effectiviteit, meetbaarheid en kwaliteit besproken, waarbij we pleiten voor meer kwalitatieve criteria. De bijdrage besluit met een reflectie over de hefboomkracht van het nieuwe decreet.
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute for foreigners Law and Anthropology of Law (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.