ITEM METADATA RECORD
Title: Participatie van het kind in het gerechtelijk scheidingsproces: droombeeld of realiteit?
Authors: Herbots, Katrien * ×
Roevens, Elke *
Put, Johan #
Issue Date: Mar-2012
Publisher: De Boeck & Larcier
Series Title: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten issue:1 pages:23-39
Abstract: Deze bijdrage gaat in op de wijze waarop de plaats van het kind in (echt)scheidinggerelateerde procedures juridisch vorm krijgt. Tegen de achtergrond van de visie van het kind als drager van participatierechten, wordt kort stilgestaan bij de normering hiervan en, meer uitgebreid, bij de operationalisering ervan in de praktijk door de rechters
in Vlaanderen. Dit laatste werd onderzocht aan de hand van een grootschalige kwantitatieve bevraging en meer verdiepende kwalitatieve interviews. De bevindingen betreffende de door de rechters ervaren mogelijkheden om het kind te laten participeren en de hierbij aangegeven knelpunten worden in dit artikel in kaart gebracht en tegen het licht gehouden van de komende oprichting van een familie- en jeugdrechtbank.
ISSN: 1377-2104
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Leuven Institute of Criminology (LINC)
Institute for Social Law
* (joint) first author
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.