ITEM METADATA RECORD
Title: Bestuiving van Gewoon vingerhoedskruid in een gradiënt van stedelijk naar landelijk gebied
Authors: Verboven, Hans ×
Brys, Rein
Hermy, Martin #
Issue Date: 2011
Series Title: De Levende Natuur vol:112 issue:6 pages:240-241
Abstract: Er verschijnen steeds meer wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke artikelen die stellen dat de stedelijke omgeving een gunstigere omgeving is voor bijen dan het door intensieve landbouw gekenmerkte platteland van West-Europa. In dit artikel presenteren we resultaten van experimenteel onderzoek naar de effecten van stedelijk landgebruik op het proces van succesvolle bestuiving bij Gewoon vingerhoedskruid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Division Forest, Nature and Landscape Research
Laboratory for Plant Ecology (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
bestuiving van gewoon vingerhoedskruid.pdf Published 295KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.