ITEM METADATA RECORD
Title: De organisatie van de eerstelijnszorg in Denemarken
Other Titles: Een kwalitatief beschrijvend onderzoek
Authors: Schoenmakers, Birgitte # ×
Issue Date: 1-Dec-2011
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:40 issue:10 pages:425-428
Abstract: Achtergrond
Het nakende tekort aan huisartsen doet huisartsen in opleiding
nadenken over het evenwicht tussen vraag en aanbod binnen de
eerste lijn. De toegenomen complexiteit van de gezondheidszorg
jaagt bovendien de kosten de hoogte in. Binnen de verschillende
Europese landen is een kluwen van goede initiatieven ontstaan om
deze evoluties tegen te gaan. Een strenge hand voor ontwarring lijkt
ons echter noodzakelijk.
D oel
Interessante elementen distilleren om te gebruiken in de opbouw
van onze ideale praktijk door het Deense gezondheidszorgsysteem
te observeren.
Methode
L iteratuurnazicht, prospectie en interviews in Denemarken, discussie
met Deense gezondheidszorgmedewerkers en discussie binnen
het onderzoeksteam.
Re sultaten
D e huisarts speelt een centrale rol in de Deense gezondheidszorg,
waar hij als poortwacht functioneert. De Deense huisarts wordt op
een tweeledige manier vergoed: deels ‘per capita’ en deels ‘fee-forservice’.
Hij wordt rechtstreeks betaald door de overheid, waardoor
de basiszorg voor de patiënt gratis is. Het Deense gezondheidszorgsysteem
wordt gefinancierd op basis van nationale en lokale
taksen. De huisarts maakt gebruik van een verplicht elektronisch
dossier en wordt ondersteund door medische secretaresses en
praktijkverpleegkundigen. Zij verlichten het werk van de arts zodat
er ruimte vrijkomt voor meer essentiële geneeskunde en consulten
per telefoon of e-mail. Praktijkpermanentie wordt voorzien van 8 tot
16 uur. Vanaf 16 uur triëert en coördineert een wachtpost telefonisch
de medische vraag.
Besluit
Het Deense gezondheidszorgsysteem bevat heel wat interessante
aspecten. Er is een grote toegankelijkheid tot de zorg, omdat de
patiënten niet moeten betalen voor een consult bij de meeste
gezondheidszorgdiensten. Daarnaast zorgt de poortwachtfunctie
van de huisarts voor een efficiëntere zorg, waardoor de kwaliteit
toeneemt en onkosten verminderen. Ten slotte zorgen korte
werkdagen, specifieke financiering en ondersteuning door medisch
personeel voor een grote tevredenheid onder de huisartsen.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
h40_10_07_de_organisatie_van_de_eerstelijnszorg_in_denemarken.pdf Published 245KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.