ITEM METADATA RECORD
Title: Zittenblijven in vraag gesteld. Een verkennende studie naar nieuwe praktijken voor Vlaanderen vanuit internationaal perspectief. OBPWO-project 10.02 Eindrapport
Authors: Juchtmans, Goedroen
Goos, Mieke
Vandenbroucke, Anneloes
De Fraine, Bieke
Issue Date: 2012
Publisher: HIVA - Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving / Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie, KU Leuven
Abstract: In dit rapport wordt het thema “zittenblijven” grondig bestudeerd, vanuit verschillende invalshoeken. Deze studie brengt allereerst de actuele praktijken en visies rond zittenblijven in Vlaanderen in kaart. De effecten van zittenblijven worden beschreven, zowel op leerlingniveau als op macroniveau. Het Vlaamse onderwijssysteem wordt ook vergeleken met enkele andere onderwijssystemen.
Dit rapport is de neerslag van OBPWO 10.02, dat werd uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) en het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en -Evaluatie (CO&E) van de KU Leuven.
ISBN: 9789055504886
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Educational Effectiveness and Evaluation
Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
OBPWO zittenblijven beleidssamenvatting.docxBeleidssamenvatting OBPWO 10.02 zittenblijven Accepted 27KbMicrosoft WordView/Open
OBPWO_zittenblijven_eindrapport.pdf Published 1209KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.