ITEM METADATA RECORD
Title: ‘Van Penseel tot pixel: aspecten van immersie en interactie in de twintigste-eeuwse lichtkunst’
Authors: Sterken, Sven # ×
Issue Date: Jan-2002
Publisher: DWR - TWR vzw
Series Title: De Witte Raaf issue:95 pages:21-23
Abstract: Een van de belangrijkste technieken om artificieel de ervaring te verbreden of te intensifiëren is het gebruik van beweging en van licht in het tot stand brengen van ‘spektakels’. Het oog reageert immers zeer direct op licht, en beweging houdt de aandacht vast. Allerlei machthebbers hebben daarom kunstenaars ingezet om met artistieke middelen feesten en belangrijke gebeurtenissen glans en uitstraling te verlenen en ze zo te transformeren tot onvergetelijke spektakels. Het 'kleinschalig' artistiek gebruik van beweging en licht daarentegen, dat niet mikt op publiekservaring of het enthousiasme van een massa, maar op de transformatie en verheviging van de individuele ervaring, is binnen de beeldende kunst een recente, twintigste-eeuwse ontwikkeling. De geschiedenis – opkomst en ondergang – van de zogenaamde ‘kinetische kunst’ toont hoe het technisch experimenteren met immersiviteit en intensiteit van de ervaring enerzijds een kunst oplevert die telkens opnieuw zeer snel blijkt te verouderen, en anderzijds terugvalt in projectonderzoek voor de spektakelindustrie. Hoewel deze kinetische kunst een van de belangrijke avant-gardestromingen van de jaren vijftig is geweest, was ze nooit het voorwerp van een breed of diepgaand onderzoek. De theoretische en kunsthistorische literatuur bestaat uit slechts een vijftal referentiewerken waarin het werk wordt behandeld van drie generaties van kunstenaars, ingenieurs en curatoren, die kunst maakten met een expliciet technologisch karakter. Deze kunst experimenteerde met beweging (conceptueel, fysisch en virtueel) als artistiek element, en was daarbij expliciet gericht op toeschouwersparticipatie (door actie/reactie/interactie en perceptiebeïnvloeding).
ISSN: 0774-8523
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Department of Architecture - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.