ITEM METADATA RECORD
Title: De invloed van learner control op kritisch reflecteren
Authors: Callens, Jean-Claude ×
Elen, Jan #
Issue Date: 2011
Conference: Onderwijs Research Dagen (ORD) location:Maastricht, Nederland date:8-10 Juni 2011
Abstract: Tijdens hun studie worden studenten in de lerarenopleiding herhaaldelijk gevraagd om te reflecteren. Het lijkt evenwel niet evident dat studenten het niveau van kritisch reflecteren bereiken. In deze bijdrage onderzoeken we de impact van de learner control op kritisch reflecteren voor twee aanpakken om te reflecteren, een niet-lineair gestructureerde aanpak en een lineair gestructureerde aanpak. 176 reflectie opdrachten werden gebruikt in de analyse. De resultaten tonen dat de reflectie opdrachten -ongeacht de conditie- een beperkt aantal elementen van kritische reflectie bevatten. Een twee-weg ANOVA toont een hoofdeffect van aanpak om te reflecteren en learner control op de mate van kritisch reflecteren. Nadere analyse toont aan dat studenten hoger scoren op de mate van kritische reflectie wanneer zij reflecteren met een lineair gestructureerde aanpak om te reflecteren dan met een niet-lineaire aanpak, en dat de participanten in dit onderzoek beter scoren op de mate van kritische reflectie wanneer ze meer learner control hebben. Er kon geen interactie-effect tussen aanpak en learner control op de mate van kritisch reflecteren worden vastgesteld. Tot slot maken we eerst een aantal methodologische opmerkingen en geven daarna een aantal praktische implicaties van deze studie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Instructional Psychology and Technology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
559-Learner control en kritisch reflecteren.pdf Published 237KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.