ITEM METADATA RECORD
Title: Ruimte voor water in de stad: naar een meer geïntegreerde steden- en waterbouwkundige benadering
Authors: Nolf, Christian ×
Putseys, Isabelle
De Meulder, Bruno
Shannon, Kelly
Willems, Patrick
Devisch, Oswald #
Issue Date: Feb-2012
Publisher: HoLaPress Communicatie bv
Series Title: WT-afvalwater vol:jaargang 12 issue:1 pages:3-15
Abstract: Dit artikel geeft een overzicht van het lopende interdisciplinaire project van de KU Leuven en de PH Limburg ‘Water onderzoek in Vlaams verstedelijkte landschappen’. Met de opkomst van een preventief en
gedecentraliseerd waterbeleid in Europa en Vlaanderen de afgelopen jaren, wordt waterbeheer steeds meer synoniem met de nood aan ruimte voor water creëren. Het vereist dan ook een intense samenwerking tussen de (lang gescheiden) disciplines van hydrologie en ruimtelijke ordening. Hoewel nieuwe beleidsinstrumenten voor een integraal waterbeleid onlangs zijn geïntroduceerd, blijft hun uitvoering in de complexe ruimtelijke en institutionele context van Vlaanderen een uitdaging. Om hieraan tegemoet te komen, onderzoekt dit project nieuwe ontwikkelingsconcepten en -methodes voor een meer geïntegreerde stedenbouwen waterbouwkundige benadering. Met de case van Turnhout ter illustratie, focust dit artikel meer specifiek op de mogelijke wisselwerkingen tussen stedelijke drainage-infrastructuur en ruimtelijke vraagstukken in sterk verstedelijkte gebieden.
ISSN: 1879-8780
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Hydraulics Section
Research Group Urbanity & Architecture (OSA) (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
NOLF C et al (2012) Water in de Stad_WTA_nr1_feb2012_3-15.pdf Published 3716KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.