ITEM METADATA RECORD
Title: Een eerlijke samenleving investeert in kinderen. 50 jaar na het Schoolpact
Authors: Vandenbroucke, Frank # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Die Keure
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid vol:Themanummer: 50 jaar Schoolpact issue:2-3 pages:95-99
Abstract: In deze bijdrage wijst minister Vandenbroucke op een aantal gelijkenissen tussen het einde van de schoolstrijd, het Schoolpact en de huidige periode. Volgens de minister zijn het drie periodes van grote politieke en maatschappelijke turbulentie. Bovendien stelt er zich in elk van deze periodes een grondig integratieprobleem. Het integratievraagstuk van de huidige periode gaat over de ongelijkheid in de kansen om een diploma te behalen, en breder: het behouden van de sociale samenhang in een samenleving met een scherp beleefde kloof tussen weinig geschoolden en anderen.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.