ITEM METADATA RECORD
Title: Historische kansen voor het Vlaamse woonbeleid
Authors: Winters, Sien # ×
Issue Date: 2012
Publisher: VZW Vormingscentrum ter Munk
Series Title: De Gids op Maatschappelijk Gebied vol:maart 2012 pages:26-33
Abstract: Vlaanderen is een van de meest welvarende regio’s van Europa. Dit verklaart al direct waarom zowel de kwaliteit als de betaalbaarheid van het wonen in internationale termen zeer goed te noemen is. Toch blijft voor een grote groep Vlamingen het recht op wonen een illusie. Met tal van andere uitdagingen in het vooruitzicht, zoals een sterke demografische groei en de nood om de open ruimte maximaal te vrijwaren, is het hoog tijd om het woonbeleid te herdenken. De nakende overdracht van bevoegdheden van het federale naar het gewestelijke niveau biedt daarvoor een historische kans.
ISSN: 0378-4657
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT-p
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
historische kansen voor vlaams woonbeleid.pdf Published 1654KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.