ITEM METADATA RECORD
Title: Taakdelegatie in de Vlaamse huisartspraktijk
Authors: Dirickx, Bart ×
Viaene, Marc
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: Dec-2011
Publisher: Domus Medica
Series Title: Huisarts Nu vol:40 pages:417-424
Abstract: Achtergrond
Beleidvoerders voorspellen dat we in België afstevenen op een
relatief en/of absoluut huisartsentekort waardoor belangrijke veranderingen
in de organisatie van de Belgische eerstelijnsgeneeskunde
noodzakelijk zijn. Buitenlands literatuuronderzoek toont aan dat
taakdelegatie een mogelijke oplossing is om het dreigend huisartsentekort
in te vullen.
D oelstelling
I n een terreinverkennende studie worden de meningen van dertig
huisartsen met betrekking tot de implementatie van praktijkassistentie
in de huisartsenpraktijk bevraagd via focusgroeponderzoek.
R esultaten
I n België bestaat er momenteel geen absoluut tekort aan huisartsen.
Een toenemende takenlast zal veranderingen in de organisatie van
het Belgische gezondheidszorgsysteem en de betrokken werkkrachten
noodzakelijk maken. Taakdelegatie is één van de strategieën
om de organisatie van de huisartsenpraktijk te rijmen met de op
handen zijnde evoluties in de gezondheidszorg. Verder onderzoek is
noodzakelijk om de effecten van taakdelegatie binnen de Belgische
eerstelijnsgeneeskunde te kunnen voorspellen.
Huisartsen wensen voornamelijk administratieve taken uit handen
te geven. Hierbij zien we eveneens de tendens om meer minimaal
medisch-technische aktes, alsook onderhouds- en managementtaken
binnen de huisartsenpraktijk uit te besteden aan een competente
praktijkassistent.
Verschillende factoren, waaronder het financiële aspect en de
beschikbaarheid van praktijkruimte, zijn belangrijke remmende
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2011 diricx de lepeleire taakdelegatie.pdf Published 793KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.